Author Archives: saophuongnam89@gmail.com

Đừng chăm sóc da như một thói quen

Không nên có thứ gọi là thói quen tốt hay thói quen xấu. Chúng ta[...]

Giá trị của dưỡng da thuận tự nhiên

Những giá trị to lớn mà mình nhận được khi dưỡng da thuận tự nhiên[...]

Dầu gội đầu là những lời nói dối

Mình đã không gội đầu với dầu gội hay dầu xả trong 2 năm nhưng[...]

Cần gì trước khi áp dụng một phương pháp chăm sóc thuận tự nhiên

Chăm sóc thuận tự nhiên cần hiểu rõ vấn đề của bản thân và nguyên[...]